Privacybeleid

Het Capels Senior Open wordt georganiseerd door de Golfclub Capelle. Golfclub Capelle is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Golfclub Capelle persoonsgegevens verwerkt van leden, greenfee spelers en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Golfclub Capelle zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Golfclub Capelle, 's-Gravenweg 311, 2905 LB Capelle aan den IJssel.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Golfclub Capelle uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de Golfclub Capelle persoonsgegevens van u:

 

     • Wanneer u een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
     • Wanneer u contact heeft met de Golfclub Capelle. Dit contact kan telefonisch zijn of als u ons per e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps of u inlogt op uw account;
     • Voor het faciliteren van uw deelname aan verenigingsactiviteiten zoals wedstrijden en het publiceren (alleen voor leden) van wedstrijduitslagen;
     • Voor het raadplegen van contactgegevens van leden door andere leden;
     • Voor het reserveren van starttijden;
     • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling diensten en marktonderzoek;
     • Om leden/bezoekers van haar producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via social media.

 

Gebruik persoonsgegevens

 

Golfclub Capelle gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de in deze privacy policy genoemde doelen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamde verwerkers zoals het geval is bij de software voor wedstrijden en ledenadministratie. Met dergelijke verwerkers is een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

Golfclub Capelle bewaart persoonsgegevens van haar leden tot maximaal 7 jaar na het  beëindigen van het lidmaatschap in overeenstemming met de door de belastingdienst voorgeschreven minimale bewaarplicht.

 

E-mail

 

Alle leden van Golfclub Capelle krijgen in beginsel nieuwsbrieven en verenigingsinformatie via Email. U kunt uw toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar Golfclub Capelle (info@golfclubcapelle.nl).

 

Recht van verzet

 

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie van Golfclub Capelle dan kunt u een e-mail te sturen naar Golfclub Capelle (info@golfclubcapelle.nl).

 

Gebruik van persoonsgegevens door derden

 

Golfclub Capelle laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

 

Social Media

 

Golfclub Capelle maakt gebruik van het web en social media om contact te onderhouden met leden en bezoekers. Golfclub Capelle behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

 

Golfclub Capelle is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Golfclub Capelle via info@golfclubcapelle.nl.

 

De Golfclub Capelle website en apps

 

De Golfclub Capelle biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van haar website (waarbij voor de goede werking daarvan gebruik kan worden gemaakt van cookies) en apps. Daarbij kunnen persoonsgegevens worden verzameld benodigd voor de goede werking van website of apps en de dienstverlening van Golfclub Capelle. Deze gegevens vallen ook onder dit privacy beleid.

 

Op de website van Golfclub Capelle treft u een aantal links aan naar andere websites. De Golfclub Capelle kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Meldpunt kwetsbaarheden

 

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via info@golfclubcapelle.nlZo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

 

Wijzigingen

 

De Golfclub Capelle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

 

Vragen

 

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Golfclub Capelle, t.a.v. de secretaris, 's-Gravenweg 311, 2905 LB Capelle aan den IJssel of per e-mail aan: info@golfclubcapelle.nl.