Deelname voorwaarden

De wedstrijd wordt gespeeld in de vorm van een fourball, vaak ook fourball better ball genoemd. Het is een strokeplay wedstrijd over 2 x 18 holes. Er zijn drie categorieën deelnemende teams, te weten combinaties M/M, M/V en V/V.

De eerste ronde wordt gestart vanaf teebox 1, de 2e ronde (tevens finale ronde) is een shotgun wedstrijd. 

Wie kunnen er deelnemen?
Het Futureproof Capels Senior Open staat open voor amateurspelers, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Voor de spelers geldt een leeftijdseis van 50 jaar en ouder op 1 oktober 2021;
  • De spelers dienen een geldige WHS handicap te bezitten;
  • De maximum individuele exact handicap is 30.0.

Aan de wedstrijd kunnen maximaal 160 teams meedoen. Op vrijdag 1 en op zaterdag 2 oktober 2021 worden de eerste 18 holes gespeeld. De tweede ronde van 18 holes, tevens de finale ronde, vindt plaats op zondag 3 oktober 2021. De behaalde scores op respectievelijk vrijdag of zaterdag worden meegenomen naar de zondag.

Op de vrijdag zullen bij voorkeur de deelnemers uit de regio Rotterdam worden geplaatst, voor de vele deelnemers uit de rest van het land is er vooral de zaterdag.

Spelers kunnen desalniettemin op de inschrijflijst hun voorkeur uitspreken of zij de eerste 18 holes op vrijdag of op zaterdag willen spelen. Tot onze spijt kunnen aan opgegeven keuzes echter geen rechten ontleend worden. 

Wachtlijst
Indien het aantal inschrijvingen het maximum overtreft wordt er automatisch een wachtlijst aangelegd. Niet alleen de datum van inschrijven bepaalt de volgorde op de wachtlijst, maar ook de categorie indeling. Indien een team in een bepaalde combinatie M/M, M/V of V/V zich heeft afgemeld voor deelname aan het toernooi, zal het eerstvolgend team in dezelfde combinatie op de wachtlijst worden uitgenodigd om deel te nemen aan het toernooi. Dit kan zowel telefonisch als per email geschieden. 

Uw inschrijving op de wachtlijst brengt geen verplichting tot vooruitbetaling met zich mee. U betaalt pas achteraf wanneer u wordt uitgenodigd om alsnog deel te nemen aan het toernooi. U en uw partner betalen dan aan de wedstrijdtafel op de eerste dag van het toernooi.

N.B.: Spelers, die op de wachtlijst zijn geplaatst, toch reeds hebben betaald en niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen, krijgen alle betaalde gelden terugbetaald.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf zaterdag 1 mei tot en met zaterdag 4 september 2021; uitsluitend via de website.

Gebruik hiervoor ons inschrijfformulier, te vinden onder inschrijven op deze website.

In het kader van de Wet Bescherming persoonsgegevens dient u zich wel eerst te registreren op deze website alvorens u kunt inschrijven. Het door u aangemaakte wachtwoord zal gekoppeld worden aan uw NGF nummer. Oud-deelnemers van 2020 kunnen volstaan met het aanmaken van een nieuw wachtwoord voor hun account en daarna de bestaande aanmelding bevestigen.

Inschrijvingen uit 2020
Deelnemers die in 2020 voldaan hebben aan de inschrijvingsvoorwaarden en zich niet hebben teruggetrokken uit de wedstrijd zijn verzekerd van deelname aan de Tiende editie van het Futureproof Capels Senior Open ongeacht of hun huidige nieuwe WHS handicap boven de inschrijfgrens van 30.0 uitkomt. Echter voor de berekening van het netto resultaat van de teamscore wordt uitgegaan van een maximale individuele WHS handicap van 30.0.  

Aan diezelfde deelnemers zal verzocht gaan worden om hun persoonsgegevens opnieuw te registreren op onze website www.seniorgolfopen.nl. Nadere informatie hieromtrent volgt nog.

Verandering in teamsamenstelling
Een team kan één van de twee spelers vervangen door een andere speler, mits wordt voldaan aan het wedstrijdreglement. De wijziging kunt u via deze website doorgeven door gebruik te maken van het wijzigingsformulier onderaan het menu team instellingen.

Afmelding en restitutie
Individuele spelers kunnen zich niet afmelden. Indien een speler niet kan spelen, dient hij/zij zijn/haar team af te melden, tenzij daarbij een vervanger wordt aangemeld (zie hierboven: Verandering in teamsamenstelling).
Afmeldingen kunt u doorgeven via deze website door gebruik te maken van het wijzigingsformulier onderaan het menu team instellingen.

De volgende regels worden toegepast indien een team zich afmeldt:

  • Tot en met zaterdag 4 september 2021 worden greenfees en inschrijfgeld terugbetaald.
  • Vanaf zondag 5 september 2021 tot aan de publicatie van de startlijsten wordt de betaalde greenfee alleen gerestitueerd, indien het team aannemelijk kan maken, dat het team zich moet terugtrekken wegens dringende redenen.
  • Afmeldingen na publicatie alsmede ‘no-shows’ hebben geen recht op restitutie.
  • Het vooruitbetaalde bedrag voor deelname aan één van de bestelde cateringmogelijkheden wordt uitsluitend gerestitueerd als de deelnemer zich uiterlijk 3 dagen voor aanvang van het toernooi heeft afgemeld.