Deelname voorwaarden

De wedstrijd wordt gespeeld in de vorm van een fourball, vaak ook fourball better ball genoemd. Het is een strokeplay wedstrijd over 2 x 18 holes. Er zijn drie categorieën deelnemende teams, te weten combinaties M/M, M/V en V/V.
Zowel de eerste ronde als de twede ronde (tevens finale ronde) is een shotgun wedstrijd.


Wie kunnen er deelnemen?

Het Capels Senior Open staat open voor amateurspelers, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

      • Voor de spelers geldt een leeftijdseis van 50 jaar en ouder op 12 juli 2024;
      • De spelers dienen een geldige WHS handicap te bezitten;
      • De maximum individuele exact handicap is 36.0;

Aan de wedstrijd kunnen maximaal 108 teams meedoen. Op vrijdag 12 en op zaterdag 13 juli 2024 worden de eerste 18 holes gespeeld. De tweede ronde van 18 holes, tevens de finale ronde, vindt plaats op zondag 14 juli 2024. De behaalde scores op respectievelijk vrijdag of zaterdag worden meegenomen naar de zondag.

Indeling

Op de vrijdag zullen bij voorkeur de deelnemers uit de regio Rotterdam worden geplaatst, voor de vele deelnemers uit de rest van het land is er vooral de zaterdag. Voor leden van Golfclub Capelle kan de lidmaatschapsvorm bepalend zijn voor de indeling op de eerste wedstrijddag.

Spelers kunnen desalniettemin op de inschrijflijst hun voorkeur uitspreken of zij de eerste 18 holes op vrijdag of op zaterdag willen spelen. Tot onze spijt kunnen aan opgegeven keuzes echter geen rechten ontleend worden.

Wachtlijst

Indien het aantal inschrijvingen het maximum overtreft wordt er automatisch een wachtlijst aangelegd. Niet alleen de datum van inschrijven bepaalt de volgorde op de wachtlijst, maar ook de categorie indeling. Indien een team in een bepaalde combinatie M/M, M/V of V/V zich heeft afgemeld voor deelname aan het toernooi, zal het eerstvolgend team in dezelfde combinatie op de wachtlijst worden uitgenodigd om deel te nemen aan het toernooi. Dit kan zowel telefonisch als per email geschieden.

Uw inschrijving op de wachtlijst brengt geen verplichting tot vooruitbetaling met zich mee. U betaalt pas achteraf wanneer u wordt uitgenodigd om alsnog deel te nemen aan het toernooi. U en uw partner betalen dan aan de wedstrijdtafel op de eerste dag van het toernooi.

N.B.:  Spelers, die op de wachtlijst zijn geplaatst, toch reeds hebben betaald en niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen, krijgen alle betaalde gelden terugbetaald.

Inschrijven

Inschrijven kan vanaf dinsdag 1 maart tot en met zondag 23 juni 2024; uitsluitend via de website www.seniorgolfopen.nl
Gebruik hiervoor ons inschrijfformulier, te vinden onder inschrijving op deze website.

In het kader van de Wet Bescherming persoonsgegevens dient u zich wel eerst te registreren op deze website alvorens u kunt inschrijven. Het door u aangemaakte wachtwoord zal gekoppeld worden aan uw GSN nummer. Oud-deelnemers uit 2021 en 2023 kunnen gebruikmaken van hun bestaande inlogcode.

Verandering in teamsamenstelling

Een team kan één van de twee spelers vervangen door een andere speler, mits wordt voldaan aan het wedstrijdreglement. De wijziging kunt u op de website doorgeven door uw inschrijving aan te passen.

Afmelding en restitutie

Individuele spelers kunnen zich niet afmelden. Indien een speler niet kan spelen, dient hij/zij zijn/haar team af te melden, tenzij daarbij een vervanger wordt aangemeld (zie hierboven: Verandering in teamsamenstelling). Afmeldingen kunt u doorgeven via deze website door gebruik te maken van het afmeldingsformulier onder het kopje <inschrijving> .

De volgende regels worden toegepast indien een team zich afmeldt:

      • Tot en met zondag 23 juni 2024 worden greenfees en inschrijfgeld terugbetaald.
      • Vanaf maandag 24 juni 2024 tot aan de publicatie van de startlijsten wordt het betaalde inschrijfgeld / greenfee alleen gerestitueerd, indien het team aannemelijk kan maken, dat het team zich moet terugtrekken wegens dringende redenen.
      • Afmeldingen na publicatie van de startlijsten alsmede 'no-shows' hebben geen recht op restitutie van het inschrijfgeld / greenfee.