spelvorm

Spelvorm – deelname voorwaarden

De wedstrijd wordt gespeeld in de vorm van een fourball, vaak ook fourball betterball genoemd. Het is een strokeplay wedstrijd over 2 x 18 holes. Er zijn drie categorieën deelnemende teams, te weten combinaties M/M, M/V en V/V.

De 1e ronde wordt gestart vanaf teebox 1, de 2e ronde (tevens finale ronde) is een shotgun wedstrijd.

Wie kunnen er deelnemen?
Het Capels Senior Open staat open voor amateurspelers, die voldoen aan de volgendevoorwaarden:

  • Voor de spelers geldt een leeftijdseis van 50 jaar en ouder op 13 juli 2019;
  • De spelers dienen een geldige NGF/EGA handicap te bezitten;
  • De maximum individuele exact handicap is 26.0

Aan de wedstrijd kunnen maximaal 160 deelnemers (80 teams) meedoen. Op zaterdag 13 juli 2019 wordt de eerste ronde gespeeld. De finale vindt plaats op zondag 14 juli 2019.

Wachtlijst
Indien het aantal inschrijvingen het maximum overtreft wordt er automatisch een wachtlijst aangelegd. Niet alleen de datum van inschrijven bepaalt de volgorde op de wachtlijst, maar ook de categorie indeling. Indien een team in een bepaalde combinatie M/M, M/V of V/V zich heeft afgemeld voor deelname aan het toernooi, zal het eerstvolgende team in dezelfde combinatie op de wachtlijst worden uitgenodigd om deel te nemen aan het toernooi. Dit kan zowel telefonisch als per email geschieden. 

Uw inschrijving op de wachtlijst brengt geen verplichting tot vooruitbetaling met zich mee. U betaalt pas achteraf wanneer u wordt uitgenodigd om alsnog deel te nemen aan het toernooi.

N.B.: Spelers, die op de wachtlijst zijn geplaatst en toch reeds hebben betaald en niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen, krijgen alle betaalde gelden terugbetaald.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 3 februari 2019 tot en met zondag 30 juni 2019 uitsluitend via de website www.seniorgolfopen.nl

Gebruik hiervoor ons inschrijfformulier, te vinden onder <inschrijving> op deze website.

In het kader van de Wet Bescherming persoonsgegevens dient u zich wel eerst te registreren op deze website alvorens u kunt inschrijven. Het door u aangemaakte wachtwoord zal gekoppeld worden aan uw NGF nummer. Ook oud-deelnemers dienen zich eerst opnieuw te registeren alvorens te kunnen inschrijven.x

Verandering in teamsamenstelling
Een team kan tot uiterlijk woensdag 10 juli één van de twee spelers vervangen door een andere speler, mits wordt voldaan aan het wedstrijdreglement. De wijziging kunt u via deze website doorgeven door gebruik te maken van het wijzigingsformulier onder het kopje <inschrijving>.

Afmelding en restitutie
Individuele spelers kunnen zich niet afmelden. Indien een speler niet kan spelen, dient hij/zij zijn/haar team af te melden, tenzij daarbij een vervanger wordt aangemeld (zie Verandering in teamsamenstelling).
Afmeldingen kunt u doorgeven via deze website door gebruik te maken van het afmeldingsformulier onder het kopje <inschrijving>. 

De volgende regels worden toegepast indien een team zich afmeldt.

  • Tot en met zondag 30 juni 2019 worden greenfees en inschrijfgeld terugbetaald.
  • Vanaf maandag 1 juli tot de publicatie van de startlijsten wordt de betaalde greenfee alleen gerestitueerd, indien het team aannemelijk kan maken, dat het team zich moet terugtrekken wegens dringende redenen.
  • Afmeldingen na publicatie alsmede ‘no-shows’ hebben geen recht op restitutie.
  • Het vooruitbetaalde bedrag voor deelname aan de barbecue wordt uitsluitend gerestitueerd, mits de deelnemer aannemelijk kan maken dat hij of zij zich heeft afgemeld, uiterlijk 3 dagen voor aanvang van het toernooi.